Flutter源码

Flutter源码-模仿微信7.0.0
Flutter源码
Flutter源码-模仿微信7.0.0

利用 Flutter 来高仿微信(WeChat) 7.0.0+ App,代码规范惊为天人、注释详解令人发指、细节处理精益求精、核心功能配备文档、接近98%还原度的原生App视觉体验。代码不多,注释多

加载更多